ประเภทของการสู่ขวัญคน

การสู่ขวัญก็เป็นพิธีที่มีการใช้พานบายศรีและพาขวัญในงานพิธีกรรม โดยการสู่ขวัญคนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อที่จะเรียกขวัญและกำลังใจ แล้วการสู่ขวัญคนเองก็แบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

  1. การสู่ขวัญพระสงค์ เวลาที่พระสงค์รูปใดได้สมนศักดิ์เป็นยาครู ชาวบ้านก็จะทำพิธีสู่ขวัญกัน หรือเวลาที่มีจีพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่วัดก็จะมีพิธีสู่ขวัญพระสงค์กันทั้งวัด
  2. การสู่ขวัญออกกรรม เมื่อสตรีคลอดบุตรแล้วเสร็จสิ้นจากการอยู่ไฟแล้ว จะมีการให้กำลังใจและสร้างกำลังใจให้แก่สตรีท่านนั้นโดยการทำพิธีสู่ขวัญให้
  3. การสู่ขวัญเด็ก โบราณกาลนั้นมีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะมีขวัญประจำตัว ในตัวของเด็กก็เช่นกันจะมีขวัญประจำตัวอยู่ด้วย เมื่อเด็กตกใจจากเหตุการณ์อะไรก็ตามมาก ๆ อาจทำให้ขวัญหนีหายไป ซึ่งขวัญที่คอยปกป้องตัวเด็กเมื่อหายใจก็อาจไม่มีอะไรปกป้องตัวเด็ก ทำให้เด็ก ๆ อาจเจ็บป่วยได้ง่าย จึงต้องมีการทำพิธีสู่ขวัญให้เด็กเพื่อเรียกขวัญกลับมา
  4. การสู่ขวัญคนธรรมดา เป็นการสู่ขวัญของคนธรรมดาในกรณีที่ได้ลาภมา หรือทำการค้าขายได้ดี ได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน หรืออาจจะทำขวัญในกรณีที่มีขวัญร้าย เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเอง
  5. การสู่ขวัญหลวง เวลาที่คนเฒ่าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ทำการรักษาอย่างไงก็ไม่สามารถหายได้สักที จึงเชื่อว่าการสู่ขวัญหลวงจะสามารถทำให้ท่านเหล่านั้นหายป่วยไข้ได้ โดยการสู่ขวัญนั้นจะใช้เวลา 3 วัน 3 คืน
  6. การสู่ขวัญนาค เมื่อบุตรชายจะบวช ก็จะมีพิธีสู่ขวัญนาคเพื่อให้เกิดความสิริมงคล
  7. การสู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงาน เป็นการทำขวัญก่อนการแต่งงาน โดยเริ่มการสู่ขวัญที่บ้านฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนที่จะไปรวมขวัญกันอีกครั้งที่บ้านของเจ้าสาวบายศรี-16gif
  8. การสู่ขวัญบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะกระทำกันที่บ้านฝ่ายเจ้าสาว เชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสอง
  9. การสู่ขวัญป่วย เวลาที่คนสมัยก่อนนั้นป่วยกันนาน ๆ ชาวบ้านก็มักจะเชื่อกันว่าเพราะมีสาเหตุมาจากขวัญนั้นหนีหายไป การเรียกขวัญกลับมาจะทำให้หายจากอาการป่วยจึงต้องมีการสู่ขวัญผู้ป่วย
  10. การสู่ขวัญพา ขวัญพานั้นเป็นเหมือนการสู่ขวัญผู้ป่วยแต่จะเป็นการสู่ขวัญซ้ำหากเกิดการสู่ขวัญครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ผลนัก ชาวบ้านเลยเชื่อว่าต้องมีการสู่ขวัญกันอีกครั้งเพื่อเรียกขวัญให้กลับมา

 

Be Sociable, Share!