ประเภทของการสู่ขวัญ

พิธีสู่ขวัญก็เป็นพิธีที่มีกายใช้พานบายศรีหรือพาขวัญเป็นส่วนประกอบหนึ่งในพิธี ในแถบภาคอีสานนั้นจะนิยมทำพิธีสู่ขวัญกันค่อนข้างเยอะ ซึ่งในภาคอีสานชาวบ้านจะสืบทอดพิธีสู่ขวัญ โดยบ่างออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

       1.  การสู่ขวัญคน

      2.  การสู่ขวัญสัตว์

      3.  การสู่ขวัญสิ่งของ

หลาย ๆ คนมักจะเคยเห็นแต่เพียวพิธีบายศรีสู่ขวัญคนเพียงเท่านั้น แต่เมื่อได้อ่านบทความนี้ ท่านจะได้ทราบว่าแท้จริงบายศรีไม่ได้แค่เพื่อสู่ขวัญในงานพิธีเพื่อคนเท่านั้น ซึ่งก็รวมถึงสัตว์และสิ่งของ ซึ่งสิ่งที่คนจะสู่ขวัญนั้นจะเป็นสิ่งที่คนเราเคารพกันนั่นเอง ตัวอย่างเช่นการสู่ขวัญควายหลังการทำนาเสร็จ การสู่ขวัญข้าว เป็นต้น

บายศรี-4gif

  1. การสู่ขวัญคน เป็นการสู่ขวัญที่มีจุดประสงค์เพื่อการเรียกขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมพิธีสู่ขวัญ การที่ต้องพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ก็เพื่อจะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นจากตัวพิธีที่เชื่อกันว่าจะนำพาสิ่งดี ๆแล้วปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป ซึ่งตัวพิธีนี้เองก็เรียกกำลังให้ผู้คนรู้สึกเข้มแข็งได้อย่างดี นอกจากนี้แล้วเนื้อหาของบทสวดที่ใช้ในการสวดขวัญก็ยังแทรกข้อคิดและคติธรรมดี ๆ ให้ผู้คนได้เข้าใจถึงชีวิตได้มากขึ้น
  2. การสู่ขวัญสัตว์ การสู่ขวัญคนนั้นทำเพื่อการเรียกขวัญและกำลังใจ แต่การสู่ขวัญสัตว์นั้นเราจะทำให้กับสัตว์ที่เราให้ความเคารพหรือรู้สึกขอบคุณในการที่สัตว์เหล่านั้นช่วยเหลือเราทำงานประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะสู่ขวัญสัตว์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่มันทำงานอย่างหนักให้กับเรา และเพื่อขอโทษสัตว์เหล่านั้นที่เราได้ทำโทษ ดุด่า ไม่พอใจ หรือการกระทำที่ไม่ดีที่อาจทำให้สัตว์เหล่านนั้ไม่พอใจ นี่ก็เป็นอีกความงามของวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะคน สัตว์หรือสิ่งของที่ทำคุณประโยชน์เราก็ควรจะให้ความเคารพเหมือนกันทั้งสิ้น ควรสำนึกในบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้มอบสิ่งตอบแทนที่ดีงามให้แก่เรา ไม่ควรจะมีการทะนงตนว่าตนเองเป็นมนุษย์แล้วจะเหนือกว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ เพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้ต้องเกื้อกูลกัน สร้างประโยชน์ซึ่งกันและกัน
  3. การสู่ขวัญสิ่งของ การสู่ขวัญให้กับสิ่งของนั้นจะมีจุดประสงค์ก็เพื่อทำการขอบคุณที่สิ่งของเหล่านั้นที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตของคนเรา เพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณที่สิ่งของเหล่านั้นให้ประโยชน์แก่เรามากมาย โดยมีความเชื่อกันว่าหากเราได้สู่ขวัญสิ่งของเหล่านี้ที่ทำคุณประโยชน์แก่เราจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของนั้นมีแต่ความสุข เป็นสิริมงคล ลาภยศเงินทองไหลมาเทมา
Be Sociable, Share!