ความสำคัญของพิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีบายศรีสู่ขวัญนั้นมีเพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้คนในสมัยก่อนมันใช้พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นที่พึ่งทางใจ กิจกรรมที่มีความมงคลเกือบทุกอย่างมักมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

ความสำคัญของพิธีบายศรีสู่ขวัญที่จะเห็นได้ชัด คือ เป็นพิธีที่เรียกขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้คนได้ดี เช่นการทำการเกษตรอย่างการทำนาก็จะมีพิธีทำขวัดข้าว เพื่อจะได้สบายใจในการเก็บเกี่ยวแล้วก็ในเรื่องของผลผลิต ความเชื่ออย่างการรับขวัญเด็กเล็ก ที่เชื่อว่าจะทำให้เด็กมีกำลังใจดี การรับขวัญคู่บ่าวสาวเพื่อให้เชื่อว่าจะครองคู่กันไปได้นาน ๆ ยั่งยืนในความมั่นคงต่อไป การสู่ขวัญนาค เมื่อมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้วชาวบ้านมักจะมีความเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา และจะช่วยปัดเป่าปีศาจร้ายและเรื่องร้าย เคราะห์ร้ายต่าง ๆ ออกไปได้

บ่อยครั้งที่พิธีบายศรีสู่ขวัญมักจะมีผลให้ผู้คนที่เป็นทุกข์รู้สึกถึงความสงบในชีวิตที่เข้ามา พิธีบายศรีสู่ขวัญจึงเป็นพิธีที่ดี ควรค่าแก่อนุรักษ์เพราะเป็นพิธีที่ส่งผลต่อจิตใจคนเรามาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษกันเลยทีเดียว และก็มีแนวโน้มที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้คนในอนาคตได้อีกหากประเพณียังถูกรักษาให้มั่นคง ยั่งยืนต่อไป

บายศรี

หลายคนคงจะเคยได้ยินว่า โรคที่รักษายาก แม้จะใช้การแพทย์ที่ก้าวหน้าก็ยังไม่หาย แต่จิตใจที่ไม่ย้อท้อและยอมแพ้ต่อโรคร้ายหรือจะให้เข้าใจกันง่าย ๆ คือ การมีกำลังใจที่ดีจะช่วยให้โรคร้ายนั้นทุเลาลง ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงและคงเป็นผลทางจิตวิทยาที่กำลังใจจะผลักดันสิ่งดี ๆ ในตัวเราออกมา เช่นกันพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมพิธีทั้งหลาย การที่มีกำลังใจที่ดีจึงส่งผลดีต่อตัวเราด้วย

ในทางตรงกันข้าม หากเราใช้ชีวิตอยู่โดยไร้ซึ่งกำลังใจ เจอแต่เรื่องร้าย ๆ มักแต่จะทำให้เรามีแต่แย่ลง ๆ ซึ่งเหตุนี้การทำพิธีสู่ขวัญก็ให้ขวัญกำลังใจที่ดีมาก ๆ  ซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญหลักๆ ที่ผลักดันให้เราอยากใช้ชีวิตที่ดี เพื่อทำสิ่งที่ดีให้กับโลกนี้ต่อไป

พิธีบายศรีสู่ขวัญมีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยมาช้านาน เป็นพิธีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เป็นพิธีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่งนัก ทุกประเพณีก็มีความสำคัญอยู่ในตัวพิธีเอง อย่างพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงให้เห็นว่าในอดีตอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทย ความสวยงามของงานประดิษฐ์บายศรี ความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของพิธีบายศรีสู่ขวัญเอง

Be Sociable, Share!