ความสำคัญของพิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีบายศรีสู่ขวัญนั้นมีเพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้คนในสมัยก่อนมันใช้พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นที่พึ่งทางใจ กิจกรรมที่มีความมงคลเกือบทุกอย่างมักมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

ความสำคัญของพิธีบายศรีสู่ขวัญที่จะเห็นได้ชัด คือ เป็นพิธีที่เรียกขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้คนได้ดี เช่นการทำการเกษตรอย่างการทำนาก็จะมีพิธีทำขวัดข้าว เพื่อจะได้สบายใจในการเก็บเกี่ยวแล้วก็ในเรื่องของผลผลิต ความเชื่ออย่างการรับขวัญเด็กเล็ก ที่เชื่อว่าจะทำให้เด็กมีกำลังใจดี การรับขวัญคู่บ่าวสาวเพื่อให้เชื่อว่าจะครองคู่กันไปได้นาน ๆ ยั่งยืนในความมั่นคงต่อไป การสู่ขวัญนาค เมื่อมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้วชาวบ้านมักจะมีความเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา และจะช่วยปัดเป่าปีศาจร้ายและเรื่องร้าย เคราะห์ร้ายต่าง ๆ ออกไปได้

บ่อยครั้งที่พิธีบายศรีสู่ขวัญมักจะมีผลให้ผู้คนที่เป็นทุกข์รู้สึกถึงความสงบในชีวิตที่เข้ามา พิธีบายศรีสู่ขวัญจึงเป็นพิธีที่ดี ควรค่าแก่อนุรักษ์เพราะเป็นพิธีที่ส่งผลต่อจิตใจคนเรามาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษกันเลยทีเดียว และก็มีแนวโน้มที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้คนในอนาคตได้อีกหากประเพณียังถูกรักษาให้มั่นคง ยั่งยืนต่อไป

บายศรี

หลายคนคงจะเคยได้ยินว่า โรคที่รักษายาก แม้จะใช้การแพทย์ที่ก้าวหน้าก็ยังไม่หาย แต่จิตใจที่ไม่ย้อท้อและยอมแพ้ต่อโรคร้ายหรือจะให้เข้าใจกันง่าย ๆ คือ การมีกำลังใจที่ดีจะช่วยให้โรคร้ายนั้นทุเลาลง ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงและคงเป็นผลทางจิตวิทยาที่กำลังใจจะผลักดันสิ่งดี ๆ ในตัวเราออกมา เช่นกันพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมพิธีทั้งหลาย การที่มีกำลังใจที่ดีจึงส่งผลดีต่อตัวเราด้วย

ในทางตรงกันข้าม หากเราใช้ชีวิตอยู่โดยไร้ซึ่งกำลังใจ เจอแต่เรื่องร้าย ๆ มักแต่จะทำให้เรามีแต่แย่ลง ๆ ซึ่งเหตุนี้การทำพิธีสู่ขวัญก็ให้ขวัญกำลังใจที่ดีมาก ๆ  ซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญหลักๆ ที่ผลักดันให้เราอยากใช้ชีวิตที่ดี เพื่อทำสิ่งที่ดีให้กับโลกนี้ต่อไป

พิธีบายศรีสู่ขวัญมีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยมาช้านาน เป็นพิธีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เป็นพิธีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่งนัก ทุกประเพณีก็มีความสำคัญอยู่ในตัวพิธีเอง อย่างพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงให้เห็นว่าในอดีตอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทย ความสวยงามของงานประดิษฐ์บายศรี ความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของพิธีบายศรีสู่ขวัญเอง

ประเภทของการสู่ขวัญ

พิธีสู่ขวัญก็เป็นพิธีที่มีกายใช้พานบายศรีหรือพาขวัญเป็นส่วนประกอบหนึ่งในพิธี ในแถบภาคอีสานนั้นจะนิยมทำพิธีสู่ขวัญกันค่อนข้างเยอะ ซึ่งในภาคอีสานชาวบ้านจะสืบทอดพิธีสู่ขวัญ โดยบ่างออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

       1.  การสู่ขวัญคน

      2.  การสู่ขวัญสัตว์

      3.  การสู่ขวัญสิ่งของ

หลาย ๆ คนมักจะเคยเห็นแต่เพียวพิธีบายศรีสู่ขวัญคนเพียงเท่านั้น แต่เมื่อได้อ่านบทความนี้ ท่านจะได้ทราบว่าแท้จริงบายศรีไม่ได้แค่เพื่อสู่ขวัญในงานพิธีเพื่อคนเท่านั้น ซึ่งก็รวมถึงสัตว์และสิ่งของ ซึ่งสิ่งที่คนจะสู่ขวัญนั้นจะเป็นสิ่งที่คนเราเคารพกันนั่นเอง ตัวอย่างเช่นการสู่ขวัญควายหลังการทำนาเสร็จ การสู่ขวัญข้าว เป็นต้น

บายศรี-4gif

 1. การสู่ขวัญคน เป็นการสู่ขวัญที่มีจุดประสงค์เพื่อการเรียกขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมพิธีสู่ขวัญ การที่ต้องพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ก็เพื่อจะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นจากตัวพิธีที่เชื่อกันว่าจะนำพาสิ่งดี ๆแล้วปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป ซึ่งตัวพิธีนี้เองก็เรียกกำลังให้ผู้คนรู้สึกเข้มแข็งได้อย่างดี นอกจากนี้แล้วเนื้อหาของบทสวดที่ใช้ในการสวดขวัญก็ยังแทรกข้อคิดและคติธรรมดี ๆ ให้ผู้คนได้เข้าใจถึงชีวิตได้มากขึ้น
 2. การสู่ขวัญสัตว์ การสู่ขวัญคนนั้นทำเพื่อการเรียกขวัญและกำลังใจ แต่การสู่ขวัญสัตว์นั้นเราจะทำให้กับสัตว์ที่เราให้ความเคารพหรือรู้สึกขอบคุณในการที่สัตว์เหล่านั้นช่วยเหลือเราทำงานประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะสู่ขวัญสัตว์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่มันทำงานอย่างหนักให้กับเรา และเพื่อขอโทษสัตว์เหล่านั้นที่เราได้ทำโทษ ดุด่า ไม่พอใจ หรือการกระทำที่ไม่ดีที่อาจทำให้สัตว์เหล่านนั้ไม่พอใจ นี่ก็เป็นอีกความงามของวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะคน สัตว์หรือสิ่งของที่ทำคุณประโยชน์เราก็ควรจะให้ความเคารพเหมือนกันทั้งสิ้น ควรสำนึกในบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้มอบสิ่งตอบแทนที่ดีงามให้แก่เรา ไม่ควรจะมีการทะนงตนว่าตนเองเป็นมนุษย์แล้วจะเหนือกว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ เพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้ต้องเกื้อกูลกัน สร้างประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 3. การสู่ขวัญสิ่งของ การสู่ขวัญให้กับสิ่งของนั้นจะมีจุดประสงค์ก็เพื่อทำการขอบคุณที่สิ่งของเหล่านั้นที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตของคนเรา เพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณที่สิ่งของเหล่านั้นให้ประโยชน์แก่เรามากมาย โดยมีความเชื่อกันว่าหากเราได้สู่ขวัญสิ่งของเหล่านี้ที่ทำคุณประโยชน์แก่เราจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของนั้นมีแต่ความสุข เป็นสิริมงคล ลาภยศเงินทองไหลมาเทมา

ชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ ดอยแม่สลอง

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81

หากพูดถึงการชมดอกนางพญาเสือโคร่งแล้ว แน่นอนว่า ต้องเป็นที่นี้เลย ดอยแม่สลอง  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแบบเงียบๆติดต่อกันมากกว่า 10 ปี  ชุมชนชาวจีนยูนนานขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ปะปนกับชาวเขาเผ่าอาข่ากับลีซออาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าพันเมตร  อากาศเย็นสบายตลอดปีมากี่ทีก็หนาวทุกที  ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกแหล่งผลิต  และส่งออกชาคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย  บนดอยนี้ดอยเดียวยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่ผู้มาเยือนทุกคนไม่ควรพลาด  อันดับแรกต้องขึ้นไปบนจุดสูงสุดของดอยแม่สลองที่ความสูง 1700 เมตร  บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวดอยแม่สลอง  พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี  เจดีย์ชื่อยาวนี้เป็นที่บรรจุอัฐิส่วนหนึ่งของสมเด็จย่า

ต่อมาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่มาของชุมชนชาวจีนยูนนาน  ที่พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ  ประวัติความเป็นมา  ภาพถ่ายเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในที่แห่งนี้  เมื่อทราบเรื่องราวแล้วเราก็ต้องไปเคารพดวงวิญญาณของผู้นำชุมชนที่  สุสานนายพล ต๊วน  อยู่ทททางด้านหลังรีสอร์ทที่ชื่อว่า  คุ้มนายพลรีสอร์ท  จากนั้นออกจากรีสอร์ทต้องซื้อชาจากแหล่งผลิตจากบ้านที่ตลาดชา  ไม่ต้องสังเกตมากมีหลักกิโลเมตรขนาดมหึมา  ที่ไม่ว่าใครก็ต้องขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ  หลักดอยแม่สลอง  0  กม.  และสุดท้ายหากไม่ได้กับการชมไร่ชาขั้นบันไดที่ปลูกทั่วดอยแม่สลองที่เด่นๆก็มี  ไร่ชาวังพุดตาน  กับ  ไร่ชา 101 เที่ยววันเดียวก็ครบอยู่  แต่ถ้าจะให้ดีเก็บความประทับใจให้คุณนอนหลับสักคืนอายุยืนหมื่นปี  เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เห็นแบบนี้แล้วก็อยากไปกันเลยใช่มั้ย แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าบนดอยมันหนาวมาก หากใครที่สุขภาพยังไม่พร้อม ก็ต้องระมัดระวังตัวและเตรียมตัวกันก่อนออกทริปด้วย ไม่อย่างนั้นแทนที่จะได้เที่ยวสนุกๆ อาจจะได้ล้มหมอนนอนเสื่อกันอีกแน่ๆ และที่สำคัญการไปเที่ยวบนดอยต้องระมัดระวังอย่าเดินเล่นในเขตหวงห้ามเป็นขาด ไม่อย่างงั้นอาจเกิดอันตรายได้นะคะ เราเตือนแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะไปสัมผัสบนยอดอย

ดอยแม่สลอง  บ้านสันคีรี  ดำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

1150 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม  – มกราคม  ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง

 

ขอขอบคุณ เที่ยวเหนือ North of Thailand

 

 

กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera

กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera

IP Camera คือ กล้อง CCTV ที่รวมความสามารถของคอมพิวเตอร์เอาไว้ในตัวกล้อง กล้องไอพี จะเก็บภาพสถานการณ์สดๆ และยิงผ่านไปบน ระบบเครือข่าย IP และอนุญาติให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นเหตุการณ์จากระยะไกลและเก็บภาพเหตุการณ์นั้นๆได้ รวมถึงการควบคุมหรือเซ็ตกล้องผ่านทางระบบ IP

กล้องวงจรปิด

IP Camera มี IP Address เป็นของตัวเอง (ค่า Default 192.168.0.99) ให้เราคิดว่า IP Address ก็เหมือนกับบ้านเลขที่ ทำให้ใครต่อใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ซึ่งก็เหมือนกับในกรณีของ IP Address ผู้ใช้เพียงแค่ทราบ ข้อมูล IP ของกล้องเท่านั้น ก็สามารถเรียกดูข้อมูลภาพจากกล้องได้ เพียงแค่พิมพ์ IP Address ของกล้องไปบน Intrenet Explorer

กล้องวงจรปิด IP Camera

IP Camera ไม่จำเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา (ซึ่งจะต่างจากเว็บแคม เพราะจำเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์) เจ้าตัวนี้สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง และสามารถเอาไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ที่มีระบบ Network  ยิ่งไปกว่านั้น คือ กล้อง IP Camera มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการทำงานอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

 1. 1. ฟังก์ชั่นตรวจวัดการเคลื่อนไหว หากพบ สิ่งผิดปกติมันจะถ่ายภาพเก็บไว้หรือไม่ก็ alarm เตือน หรือส่ง mail ไปยังผู้ดูแล
 2. 2. ฟังก็ชั่นเสียง กล้อง IP Camera ยังมีความสามารถที่จะส่งข้อมูลภาพและเสียงได้พร้อมกัน
 3. 3. ฟังก์ชั่น Input และ Output ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ ผู้ใช้สามารถประยุกต์ได้หลากหลายแบบ
 4. 4. ฟังก์ชั่น Serial Port สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการนำกล้องไปติดกับตัวคอนโทรลที่เป็น Pan/Tilt

 

ประเภทของการสู่ขวัญคน

การสู่ขวัญก็เป็นพิธีที่มีการใช้พานบายศรีและพาขวัญในงานพิธีกรรม โดยการสู่ขวัญคนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อที่จะเรียกขวัญและกำลังใจ แล้วการสู่ขวัญคนเองก็แบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

 1. การสู่ขวัญพระสงค์ เวลาที่พระสงค์รูปใดได้สมนศักดิ์เป็นยาครู ชาวบ้านก็จะทำพิธีสู่ขวัญกัน หรือเวลาที่มีจีพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่วัดก็จะมีพิธีสู่ขวัญพระสงค์กันทั้งวัด
 2. การสู่ขวัญออกกรรม เมื่อสตรีคลอดบุตรแล้วเสร็จสิ้นจากการอยู่ไฟแล้ว จะมีการให้กำลังใจและสร้างกำลังใจให้แก่สตรีท่านนั้นโดยการทำพิธีสู่ขวัญให้
 3. การสู่ขวัญเด็ก โบราณกาลนั้นมีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะมีขวัญประจำตัว ในตัวของเด็กก็เช่นกันจะมีขวัญประจำตัวอยู่ด้วย เมื่อเด็กตกใจจากเหตุการณ์อะไรก็ตามมาก ๆ อาจทำให้ขวัญหนีหายไป ซึ่งขวัญที่คอยปกป้องตัวเด็กเมื่อหายใจก็อาจไม่มีอะไรปกป้องตัวเด็ก ทำให้เด็ก ๆ อาจเจ็บป่วยได้ง่าย จึงต้องมีการทำพิธีสู่ขวัญให้เด็กเพื่อเรียกขวัญกลับมา
 4. การสู่ขวัญคนธรรมดา เป็นการสู่ขวัญของคนธรรมดาในกรณีที่ได้ลาภมา หรือทำการค้าขายได้ดี ได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน หรืออาจจะทำขวัญในกรณีที่มีขวัญร้าย เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเอง
 5. การสู่ขวัญหลวง เวลาที่คนเฒ่าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ทำการรักษาอย่างไงก็ไม่สามารถหายได้สักที จึงเชื่อว่าการสู่ขวัญหลวงจะสามารถทำให้ท่านเหล่านั้นหายป่วยไข้ได้ โดยการสู่ขวัญนั้นจะใช้เวลา 3 วัน 3 คืน
 6. การสู่ขวัญนาค เมื่อบุตรชายจะบวช ก็จะมีพิธีสู่ขวัญนาคเพื่อให้เกิดความสิริมงคล
 7. การสู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงาน เป็นการทำขวัญก่อนการแต่งงาน โดยเริ่มการสู่ขวัญที่บ้านฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนที่จะไปรวมขวัญกันอีกครั้งที่บ้านของเจ้าสาวบายศรี-16gif
 8. การสู่ขวัญบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะกระทำกันที่บ้านฝ่ายเจ้าสาว เชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสอง
 9. การสู่ขวัญป่วย เวลาที่คนสมัยก่อนนั้นป่วยกันนาน ๆ ชาวบ้านก็มักจะเชื่อกันว่าเพราะมีสาเหตุมาจากขวัญนั้นหนีหายไป การเรียกขวัญกลับมาจะทำให้หายจากอาการป่วยจึงต้องมีการสู่ขวัญผู้ป่วย
 10. การสู่ขวัญพา ขวัญพานั้นเป็นเหมือนการสู่ขวัญผู้ป่วยแต่จะเป็นการสู่ขวัญซ้ำหากเกิดการสู่ขวัญครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ผลนัก ชาวบ้านเลยเชื่อว่าต้องมีการสู่ขวัญกันอีกครั้งเพื่อเรียกขวัญให้กลับมา

 

ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานก๋วยสลาก

วัดพระธาตุหริชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81

งานทำบุญทานข้าวสลาก  หรือต๋านก๋วยสลาก  คืองานประเพณีทำบุญสลากภัตต์ เป็นประเพณีของชาวล้านนา ซึ่งนิยมทำกันในช่วงกลางพรรษา  ในราวปลายเดือนสิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม   และจะกินกันมากในเดือนกันยายน  เพราะถึงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อดอยากของชาวบ้าน  ด้วยเหตุหลายประการ  ประการสำคัญคือข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งฉางจะใกล้จะหมด  หรือหมดไปแล้ว    คนที่มีข้าวเปลือกก็จะเก็บไว้จนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวใหม่มาใส่ในปีต่อไป   ซึ่งจะเป็นในเดือนมกราคม   คนที่ซื้อกินข้าวสารก็จะหาซื้อยากและมีราคาแพง  ด้วยเหตุนี้ซึ่งถือว่าในระหว่างเดือนเหล่านี้เป็นเดือนที่แร้นแค้น   อดอยาก  เมื่อคนทั่วไปอดอยากก็พากันคิดถึงผีที่เป็นญาติพี่น้องก็คงจะอดอยากเช่นกัน  หวังว่าพ่อแม่พี่น้องที่ตายไปแล้วจะไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคจึงรวมกันจัดพิธีทำบุญทานข้าวสลาก  จัดข้าวปลาอาหารของกินของใช้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์   เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว   การทำบุญทำทานข้าวสลาก   มีพิธีการทานผิดกับการทานในโอกาสอื่นตรงที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่สงฆ์รูปองค์ใด   จึงทำเป็นสลากไปปะปนกันในพระภิกษุ สามเณรจับสลากหรือฉลาก  หากก๋วยสลาก  หรือภาชนะที่บรรจุเครื่องไทยทานตกที่พระภิกษุสามเณรรูปใดก็จะยกก๋วยสลากถวายแก่รูปนั้น

โดยก่อนที่จะถึงวันตานก๋วยสลาก ชาวล้านนาจะเรียกว่าวัน วันดา หรือที่เรียกกันว่าวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะจัดเตรียมข้าวปลา อาหาร รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ก่อนที่จำนำมาใส่ในก๋วยสลาก  พอใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จเรียบร้อย ก็จะนำเหลาไม้ไผ่ที่ทำเป็นก้านยาวเล็กๆเพื่อนำมาเป็นยอดก๋วยสลาก เพื่อนำมาเสียบกับเงิน บุหรี่หรือกล่องไม้ขีดไฟ ตามกำลังศรัทธาที่แต่ละคนจะสามารถมีให้ได้ โดยในอดีตจะเป็นการนำใบลานมาทำเป็นยอดของก๋วยสลากแทน แต่ในปัจจุบันใบลานนั้นหายากจึงนิยมใช้เหลาไม้ไผ่มาทำแทน ซึ่งหากใช้ใบลานนั้นก็จะมีการเขียนระบุถึง ชื่อ นามสกุล ของบรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเมื่อถึงวันก๋วยสลาก จะมีการรวบรวมแล้วนำไปไว้ที่หน้าวิหารเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยหระภิกษุสงฆ์จะอ่านชื่อของเจ้าของสลาก ก่อนที่จะกรวดน้ำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

นับว่าเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน หากท่านใดสนใจหรือมีความศรัทธาต่อประเพณีดังกล่าวก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน ตามวันและเวลา ที่เราได้ระบุเอาไว้ได้เลย

 

 

เช่ารถจากร้านรถเช่าเชียงใหม่เพื่อขับเที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่

เช่ารถจากร้านรถเช่าเชียงใหม่เพื่อขับเที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากยิ่งโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวแล้วจะมีผู้คนเดินมาท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเพื่อมาสูดบรรยากาศเย็นสบายอีกครั้งอย่างมาชมทะเลหมอกยามเช้ารวมถึงน้ำค้างแข็งบนยอดดอยอินทนนท์นั่นเอง และจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆของประเทศไทย โดยผู้คนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเมืองที่มีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากผู้คนในจังหวัดอื่นๆ การเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ก็นับได้ว่าเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมวัฒนธรรมอันสวยงามของคนเชียงใหม่นั่นเอง

รถเช่าเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเก่าหรือรอบคูเมืองเชียงใหม่นั้นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดวาอารามเก่าอยู่หลายแห่ง
ซึ่งหากเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วไม่ควรพลาดที่จะเดินทางมาชมความสวยงามของวัดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัดในศิลปะล้านนาผสมผสานกับศิลปะของทางประเทศพม่านั่นเอง ส่วนการเดินทางไปชื่นชมวัดวาอารามต่างๆในเขตเมืองเก่าหรือรอบคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยวิธีง่ายง่ายนั่นก็คือสามารถเช่ารถจากร้านรถเช่าเชียงใหม่เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวนั่นเอง โดยในจังหวัดเชียงใหม่เองนั้นก็มีร้านรถเช่าเชียงใหม่หลายร้านที่คอยให้บริการเช่ารถโดยมีรถให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์นั่นเอง

ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมวัดวาอารามต่างๆในเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่นั้นข้อแนะนำง่ายๆในการเลือกรถเช่า คือสามารถเลือกรถเช่าจากร้านรถเช่าเชียงใหม่ได้หลากหลายรูปแบบแต่ควรเน้นรถมอเตอร์ไซด์เป็นหลักเพราะว่าจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันรถนั่นเอง อีกทั้งรถเช่าที่เป็นรถมอเตอร์ไซด์นั้นจะสามารถหาพื้นที่ในการจัดได้ง่ายกว่ารถเช่าที่เป็นรถยนต์นั่นเอง ซึ่งทำให้ผู้เช่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายอีกทั้งยังหาที่จอดได้อย่างง่ายดายนั่นเอง ในส่วนของร้าน รถเช่าเชียงใหม่ ที่เปิดบริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซด์นั้นปกติแล้วก็จะคิดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณวันละ 250 บาทขึ้นไป ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับป้าเป็นรถรุ่นไหนและยี่ห้ออะไรนั่นเอง แต่ส่วนมากร้านรถเช่าเชียงใหม่นั้นจะเน้นเรื่องของรถเช่าที่เป็นเกียร์ออโต้มากกว่าเพราะจะสามารถขับขี่ได้อย่างง่ายดายและเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถไม่ค่อยเก่งด้วย ทั้งนี้ในส่วนของเรื่องเกียร์รถนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนด้วยเช่นกันว่าชื่นชอบในรถแบบไหนเพราะว่ามีรถหลากหลายรูปแบบให้เลือกนั่นเอง อีกทั้งร้านรถเช่าในเชียงใหม่นั้นก็ยังบริการรับส่งรถตามสถานที่ต่างๆซึ่งบางร้านนั้นสามารถเปิดบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ซึ่งสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการจะเช่าได้เป็นอย่างดี